Inga og Birgit

Inga og Birgit. Inga var ca 19-20 da bildet ble tatt ca 1890. Birgit var 18.

Jeg la plutselig merke til et ungdomsbilde av min mormor Inga Oftedal i Berge Furres Oftedalbok. Det er en påfallende likhet mellom henne og oldebarnet Birgit.
Inga Oftedal ble født på Avaldsnes 1870. Hun vokste opp i Stavanger.